Din Kültürü

Yıllar önce bir çiftçi, fırtınası bol olan bir tepede bir çiftlik satın almıştı. Yerleştikten sonra...
Zengin bir adamın üç oğlu varmış. Bir gün baba oğullarına der ki: -“Evlatlarım ben sizden...