Fıkra

Hoca, oğluyla birlikte köye gidiyormuş. Oğlunu eşeğe bindirmiş, kendisi de yürüyormuş.